Shipping

Velkommen til en av Haugalandets mest moderne og effektive terminaloperatører!

Tlf.: +47 52 85 69 00       Faks: +47 51 21 32 52      E-post: ktm.shipping@ktm.no


Besøksadresse:                Postadresse:   
Husøyveien 260               Postboks 23
4262 Avaldsnes               4299 Avaldsnes